Aanpak

 

Afhankelijk van de soort opdracht wordt op basis van een intakegesprek een helder plan van aanpak geformuleerd. Dit plan bevat de opdrachtformulering, doorlooptijd (per fase), vastlegging van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wijze van (tussentijdse) rapportage, wijze van overdracht ten behoeve van de opvolging en een inschatting van het afbreukrisico.

Het plan van aanpak wordt in onderling overleg met u geformuleerd. Als de vraag in uw visie helder is, zal deze zondermeer als zodanig worden geformuleerd. Als u aangeeft dat u even een sparringpartner nodig hebt, zal Axilium samen met u proberen de vraag achter de vraag te achterhalen. Daarmee probeert Axilium uw gedachten en dus de opdracht helder te krijgen om vervolgens een win-winsituatie te creëren. U weet wat u wilt en Axilium weet wat zij moet leveren.

Als u er prijs op stelt kunt u na enkele weken samen met Axilium een eerste algemene indruk van de situatie bespreken. Op basis hiervan kan de opdracht worden aangepast. U kunt erop vertrouwen dat Axilium u hierin adviseert.