Dienstenaanbod

 

Axilium is werkzaam op een drietal terreinen:

 1. advisering Personeel en Organisatie
 2. ondersteuning Personeel en Organisatie
 3. interim-management middelenafdelingen
Advisering Personeel en Organisatie

De gemeentelijke overheid is om diverse redenen voortdurend in beweging. Neem bijvoorbeeld de decentralisatie van overheidstaken, de veranderende vraag van burgers, marktconforme arbeidsvoorwaarden en demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing. Deze zijn allemaal van invloed op de wijze waarop de gemeentelijke organisatie haar taken moet organiseren en de wijze waarop de factor mens in die organisatie moet worden ingezet.

Over het algemeen zijn dit onderwerpen waarvoor de eigen afdeling Personeel & Organisatie voldoende is uitgerust, maar er kunnen situaties ontstaan waarbij behoefte is aan een extern adviseur.
De veelheid van opvolgende veranderingen, een onafhankelijk advies of gewoon even extra toegevoegde waarde kunnen aanleiding vormen voor het inschakelen van een extern adviseur.

Voorbeelden van onderwerpen waaraan u kunt denken:

 • (strategisch) personeels- en organisatiebeleid opstellen
 • gemeentelijk functieboek opstellen en aanpassen
 • arbeidsvoorwaarden opstellen
 • organisatieontwikkelingstrajecten begeleiden en ondersteunen
 • bezwaar- en beroepsprocedures voeren met betrekking tot rechtspositionele vraagstukken
Ondersteuning Personeel en Organisatie

In iedere organisatie komt het wel eens voor dat er door uitval van een functionaris plotseling vervanging nodig is. En vaak komt het ook nog eens slecht uit. Het is dan prettig om terug te kunnen vallen op iemand die over voldoende kennis en (gemeentelijke) ervaring beschikt en na een slechts korte inwerktijd het werk kan overnemen. Axilium biedt u die mogelijkheid.
U kunt daarbij denken aan vervanging van de beleidsmedewerker, personeelsadviseur of medewerker rechtspositie.

Enkele voorbeelden van opdrachten:

 • CAR/UWO aanpassen
 • personeels- en organisatiebeleid of onderdelen ervan opstellen
 • personeelsadviseur/personeelsconsulent vervangen
 • rechtspositionele vraagstukken oplossen

Interim-management middelenafdelingen

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de middelenafdelingen kunt u Axilium inzetten op een managementfunctie binnen de personeelsafdeling of andere middelenafdelingen.
Als u binnen uw organisatie behoefte hebt aan een manager met inhoudelijke (vak)kennis, kan Axilium een interim-manager inzetten op de afdeling Personeel & Organisatie.

En als u van uw managers verwacht dat zij processen kunnen aansturen en dat de inhoudelijke kennis op medewerkerniveau in voldoende mate aanwezig moet zijn, kunt u - binnen de visie van Axilium - de interim-manager op een breder terrein inzetten.