Visie

 

Als u gebruik maakt van de diensten van Axilium vult u niet alleen een tijdelijke leemte. Axilium gaat er namelijk van uit dat niets in de wereld op zichzelf staat. En juist daarom kijkt Axilium tijdens de opdracht met een onafhankelijke blik naar de bedrijfsvoering in uw organisatie. Op basis daarvan probeert Axilium de verbanden in de oorzaak- en gevolgcyclus in kaart te brengen. Dankzij deze brede focus kan Axilium u een geïntegreerde en resultaatgerichte oplossing bieden.

Voor Axilium spelen flexibiliteit, korte responstijden en op maat gesneden oplossingen een belangrijke rol.

U hebt vanzelfsprekend een goede reden om een extern adviseur in te huren. Binnen uw eigen organisatie is op dat moment immers, om welke reden dan ook, onvoldoende ruimte om snel en adequaat te kunnen inspelen op het werkaanbod. Axilium heeft, of zorgt ervoor, dat zij voldoende ruimte heeft om juist wel flexibel te kunnen inspelen op de vraag binnen uw organisatie. En mocht Axilium niet zelf uw vraag kunnen vervullen, dan beschikt zij over een goed gekwalificeerd netwerk om in uw behoefte te voorzien.

Het inhuren van een extern adviseur is voor veel gemeenten geen beslissing die over één nacht ijs gaat. Dus zodra u intern eenmaal zover bent dat u een extern adviseur kan en mag inhuren, wilt u natuurlijk ook zo snel mogelijk weten wie iets voor u kan betekenen. Kortom, u verwacht een korte responstijd. Axilium kan dankzij haar compactheid die korte responstijden garanderen. Dat betekent overigens niet dat u het antwoord krijgt dat u mogelijk verwacht, maar u krijgt wel op korte termijn duidelijkheid of en op welke wijze Axilium aan uw vraag kan voldoen.

Axilium blijft te allen tijde kritisch ten opzichte van zichzelf maar ook ten opzichte van de opdrachtgever. Dit benadrukt de vaak zo belangrijke onafhankelijkheid maar het leidt er ook toe dat de oplossing past binnen de cultuur en de mogelijkheden van uw organisatie. Daarmee hoopt Axilium te bereiken dat de organisatie na de opdracht voldoende tools heeft om zonder ondersteuning verder te kunnen.